TERAPIE

 

Léčebné kódy


Přesvědčení nás může vyléčit nebo zabít.

Celý systém je založen na kvantové fyzice a dokáže destruktivní energetické frekvence změnit na ty, které uzdravují jak na emocionální, tak na fyzické úrovni. Působí přímo na příčinu stresu v těle, přičemž stres je jediná věc, která umí vypnout náš imunitní systém a uzavírat buňky. Tato metoda léčí tělo na buněčné úrovni. Vše, co jsme kdy prožili, je uloženo v našich buňkách ve formě vzpomínek, obrazů, a to i tehdy, kdy naše pozornost je upřena jinam.

LTVJ


Metoda, která vychází z SRT. Neustále se vyvíjí podle aktuálních změn kolem nás. Technika je bezkontaktní. Terapeut pracuje v různých časových rovinách s kyvadlem – terapeutickým nástrojem za pomoci speciálních tabulek, které rozkrývají problém do hloubky. Během terapie dochází k hlubokému čištění, odblokování, odstranění negativních programů. Velmi důležitý je úvodní rozhovor s klientem. Na závěr terapie obdrží klient praktické rady a doporučení.

Bioinformatika


Je unikátním systémem léčení, který lze použít na jakýkoli problém ve fyzickém těle. Cílem této techniky je sebepoznání. Každý pracuje svým vědomím ve svém těle, pracuje se svým vlastním řízením. Nemoc je porucha ve vědomí  člověka a my sami máme tu moc své tělo uzdravit.

 

PRÁCE S ENERGIEMI

Reiki


 Je prastará celostní forma léčení těla, mysli i duše. Ovlivňuje jak příčinu, tak i důsledek nemoci a to na úrovni fyzické i psychické. Rei – vesmírná, vše pronikajíc a Ki – síla, energie. Je důležité tuto energii používat s etickým záměrem tam, kde je o ni požádáno.

Tibetské mísy


Říká se jim zpívající mísy. Jsou to energeticky nabité hudební nástroje. Zvuk, který vydávají, má hluboké čistící a léčivé účinky. Dochází k celkovému uvolnění a harmonizaci lidské mysli a následně i těla.